Fundacja szkoła liderów

Dr hab. Marek Rymsza

Socjolog, pracuje naukowo na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej.

Współzałożyciel i redaktor naczelny (2004–2016) kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma naukowego poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Członek Laboratorium Więzi. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS.

W latach 1990–2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych, a w latach 2002–2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Od października 2017 r. pełni funkcję doradcy Prezydenta RP. Od 2018 r. jest przedstawicielem Prezydenta RP w radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od maja 2021 r. jest Przewodniczącym Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

Skip to content