O sobie

Od roku 1995 nieprzerwanie zawodowo pracuję w obszarach związanych z niepełnosprawnością – jednocześnie podejmowałem też zatrudnienie w innych dziedzinach. Od roku 2000 pracuję obszarach związanych z edukacją, prowadząc lekcje, wykłady i specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności. Ponad to jestem przygotowującym i prowadzącym audycje w ramach cyklu audycji „Czas na Społeczeństwo”.
Posiadam dyplom Technika Informatyka, a także Licencjat Administracji. Jestem magistrem pedagogiki. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Potrafię biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Znam alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia. Współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej. Bywam także prelegentem w trakcie różnego rodzaju konferencji. Jestem zapraszamy do Żywych Bibliotek w charakterze książki. Ponad to sam jestem bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz oraz mojego pt. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu.”. Byłem także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością„.

Od roku 1999 prowadzę działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Byłem między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem dwóch zarządów Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – również Wiceprzewodniczącym zarządu tej organizacji. Obecnie jestem członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – byłem jednym z inicjatorów jej powstania, a ponad to Prezesem Zarządu Fundacji Transgresja – byłem inicjatorem jej powstania.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach byłem kilkakrotnie nagradzany. Między innymi otrzymałem statuetkę "Idola Środowiska", zostałem wyróżniony w konkursie "Człowiek Bez Barier", a także w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu "Lodołamacze".

Lubię m.in. podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, jeździć na rowerze, pływać kajakiem. Interesuję się tyfloinformatyką, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym i transportem publicznym. Jestem otwarty na różne religie i światopoglądy.